محصولات و خدمات
ثبت نام / ورود
سامانه پیامک انتخابات

بانک شماره موبایل

یکی از مزایای سامانه پیامک دهگان بانک شماره موبایل فراگیر آن است. بانک شماره موبایل دهگان شامل موارد زیر است:

1- انبوه شهری : با استفاده از این بانک شماره موبایل مشترکین می توانند به شماره های موبایل دائمی و اعتباری همراه اول در شهرهای کشور پیامک تبلیغاتی ارسال نمایند.

2- پیشرفته پستی : با استفاده از این بانک شماره موبایل مشترکین می توانند به شماره های موبایل دائمی و اعتباری همراه اول مربوط به شهر تهران بر حسب کد پستی پیامک انبوه ارسال نمایند.

3- سنی و جنسی : با استفاده از این بانک شماره موبایل مشترکین می توانند به شماره های موبایل شهرهای کشور به تفکیک جنسیت (مرد یا زن) پیامک تبلیغاتی ارسال نمایند.

4- پستی و شهری ایرانسل : با استفاده از این بانک شماره موبایل مشترکین می توانند به شماره های موبایل ایرانسل شهرهای کشور و برحسب کد پستی پیامک انبوه ارسال نمایند.

5- انبوه شهری ایرانسل : با استفاده از این بانک شماره موبایل مشترکین می توانند به شماره های موبایل ایرانسل در شهرهای کشور پیامک تبلیغاتی ارسال نمایند.

6- انبوه صنفی : با استفاده از این بانک شماره موبایل مشترکین می توانند به شماره های موبایل مدیران اصناف ، اساتید و پزشکان و ... پیامک انبوه ارسال نمایند.

7- انبوه پستی : با استفاده از این بانک شماره موبایل مشترکین می توانند به شماره های موبایل شهرهای بزرگ کشور بر حسب کد پستی پیامک تبلیغاتی ارسال نمایند.

8- انبوه سفارشی : با استفاده از این بانک شماره موبایل مشترکین می توانند به رنجی از شماره های موبایل بین دو شماره موبایل پیامک انبوه ارسال نمایند.

ورود به سامانه - درگاه 1
ورود به سامانه - درگاه 2
ثبت نام - یک سال رایگان
سامانه جامع خودرو نیکجو