محصولات و خدمات
ثبت نام / ورود
سامانه پیامک انتخابات

ارسال پیامک صوتی

با داشتن یک سامانه پیامک صوتی، می توانید در کسری از زمان با مشتریان خود تماس بگیرید و پیام صوتی خود را به اطلاع آنها برسانید.

ارسال پیامک صورتی برای اطلاع رسانی، به نسبت تماس نیروی انسانی با مشتریان، بسیار مقرون به صرفه و سریع می باشد.

مثلاً در چند دقیقه شما می توانید با 200 نفر از مشتریان خود ارتباط صوتی برقرار کنید، رسیدن محصولات و ارائه خدمات جدید را اطلاع رسانی کنید، و تخفیف ویژه اعلام نمایید.

برای خرید سامانه پیامک صوتی، در سامانه ثبت نام کنید.

هر پالس معادل 5 ثانیه است. هر دقیقه 60 ثانیه است و در نتیجه 12 پالس می شود.

- اگر سامانه شما قابلیت ارسال دقیقه ای داشته باشد، پیام شما 15 ثانیه باشد یا 60 ثانیه، در هر صورت شما هزینه 6 پالس معدل 30 ثانیه را پرداخت می کنید.

- اگر سامانه شما قابلیت ارسال پالسی داشته باشد، اگر پیام شما 5 ثانیه باشد تنها هزینه 1 پالس، و اگر 20 ثانیه باشد هزینه 4 پالس را پرداخت می کنید.

- در نتیجه سامانه دقیقه ای برای کسانی که پیام های طولانی می فرستند و پنل پالسی برای کسانی که پیام های کوتاه دارند مناسب است.

- برای کسانی که می خواهند پیام های کوچک را پالسی، و پیام های بزرگ را دقیقه ای ارسال کنند، سامانه ای که هر دو قابلیت را دارد مناسب است.

سامانه پیامک صوتی
ورود به سامانه - درگاه 1
ورود به سامانه - درگاه 2
ثبت نام - یک سال رایگان
سامانه جامع خودرو نیکجو