محصولات و خدمات
ثبت نام / ورود
سامانه پیامک انتخابات

سامانه ارسال فکس

خیلی وقتها پیش آمده است که نیاز به ارسال فکس داریم، میخواهیم مشخصات خود را برای استخدام ارسال کنیم، لیست قیمت محصولاتمان را برای مشتریان بفرستیم و ... . با این وجود ممکن است دستگاه فکس نداشته باشید، یا خراب باشد و یا در دسترس نباشد.

با استفاده از سامانه ارسال فکس میتوانید مطالب خود را از هر کجا و بدون دستگاه فکس و تنها با اتصال به اینترنت ارسال نمایید.

با استفاده از سامانه ارسال فکس :

- دستگاه فکس نیاز ندارید، یعنی دیگر نیازی نیست که 150 هزار تومان و یا بیشتر بابت خرید دستگاه بپردازید.

- در دفتر، منزل و حتی مسافرت هم دستگاه فکس همراه شماست. کافی است به سامانه وارد شوید و فکس تان را بفرستید.

- خط شما دیگر اشغال نخواهد شد و هزینه تماس تلفنی جهت ارسال فکس نیز نخواهید داشت.

- نیازی به نیروی انسانی برای ارسال فکس ندارید و می توانید کارهای مهمتر و موثرتر را به کارمندانتان بدهید.

- سامانه را با برنامه ریزی و بصورت خودکار برای ارسال فکس در آینده ای مشخص استفاده نمایید.

- به تعداد کارمندانتان می توانید سرویس فکس اینترنتی داشته باشد.

- حتی با موبایل تان هم می توانید فکس ارسال کنید.

- با استفاده از سامانه ارسال فکس میتوانید مطالب خود را از هر کجا و بدون دستگاه فکس و تنها با اتصال به اینترنت ارسال نمایید.

ورود به سامانه - درگاه 1
ورود به سامانه - درگاه 2
ثبت نام - یک سال رایگان
سامانه جامع خودرو نیکجو