محصولات و خدمات
ثبت نام / ورود
سامانه پیامک انتخابات

ثبت نام - ورود به سامانه

استفاده از سامانه

گام اول برای استفاده از امکانات تمام سامانه ها ثبت نام است.

پس از ثبت نام می توانید یک سال بطور رایگان از سامانه پیام کوتاه استفاده نمایید.

برای دسترسی دائمی به سامانه، دو درگاه ورود به سامانه در نظر گرفته شده است.

با فعال سازی سایر امکانات سامانه، از جمله سامانه های پیامک صوتی و ارسال فکس از امکانات آن ها نیز بهره مند خواهید شد.

ورود به سامانه - درگاه 1
ورود به سامانه - درگاه 2
ثبت نام - یک سال رایگان
سامانه جامع خودرو نیکجو